Thế Sơn & Jocie Nguyễn hát “Chúng Ta Phải là Một” giành lại Nhân Quyền 2015!


Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) – “Không-chọn-đợc-láng-giềng, cũng như xin lỗi “Ngài”, nhân dân Việt Nam dù biết rằng trong chọn lựa có đau khổ là cái chắc, vẫn không hề muốn chọn một lãnh đạo bù nhìn không chính danh, cũng như đời đời dân tộc này sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước…

Đất nước nhìn từ Long An


S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) – Họ dốt về chuyện quản lý đất nước, quản trị điều hành. Còn chuyện trấn áp kiểm soát thì họ khá lắm. – Đoan Trang Cuối năm 2012, nhà báo Huy Đức cho ra mắt bộ sách Bên Thắng Cuộc. Ông dành chương cuối (chương XXII) để viết về thế hệ của những đảng…

Không Ai Chịu Ai (Ngọc Tuấn Huỳnh)


Tình trạng “không ai chịu ai” đã gây ra sự phân liệt trong cộng đồng người Việt Tự do ở hải ngoại mấy chục năm nay..đã bắt đầu “lây lan” vào Phong trào đấu tranh Dân chủ trong nước..!? Trước đây những người đấu tranh Dân chủ trong nước đa phần đấu tranh bằng tiền…